Suomen suurin lintu on merikotka

  • tehnyt
Merikotka on näyttävä lintu

Merikotka on siipiväliltään Suomen suurin lintu. Merikotkan näkeminen taivaalla tekee varmasti vaikutuksen. Sen siipien väli voi olla jopa 2,5 metriä, joka on enemmän kuin millään muulla Suomessa elävällä linnulla. Merikotkan siivet ovat myös leveät, eli lintu kaartaessaan taivaalla on vaikuttava näky. Sillä on vahva kaula ja iso nokka. Pyrstö sillä sen sijaan on kokoonsa nähden lyhyt.

Suomen suurin lintu – merikotkan suojelusta

Suomen isoin lintu merikotka on myös pitkäikäinen eläin, joka voi elää yli 40-vuotiaaksi asti. Merikotka ääntelee haukkuvalla kalkatuksella, jota tarjoillaan yleensä kimakoina sarjoina. Lintu oli pitkään hyvin harvinainen ja kuoli Suomessa melkein sukupuuttoon. WWF:n merikotka työryhmän perustamisen ja aktiivisen suojelu ja elvyttämistyön ansiosta vuodesta 1973 lähtien merikotkakanta on lisääntynyt huomattavasti.

Merikotkatyöryhmä aloitti merikotkien talviruokinnan saaristossa ja pesimäalueilla. Arvioiden mukaan juuri talviruokinta koitui lopulta merikotkien pelastukseksi, koska liha oli puhtaampaa ruokaa merikotkille, kun kalat ja äyriäiset mitä ne itse saalistivat. Nykyään nämä kauniit petolinnut selviävät jo ilman ulkopuolista talviruokintaa. Ruokintaa on enää paikka paikoin tutkimuksellisissa tarkoituksissa. Vapaaehtoisten auttajien avulla talviruokinta saatiin järjestettyä 20 vuoden ajan.

Missä Suomen isoin lintu pesii?

Suomen suurin lintu merikotka pesii laajoilla alueilla Suomessa. Merikotkat ovat lisääntyneet pitkään Suomessa. Nyt kannan kasvu näyttää vähentyneen joillakin esiintymisalueilla kuten Ahvenanmaalla ja merenkurkussa. Toisaalta Suomen sisäosissa paljastuu joka vuosi joitakin yksittäisiä merikotkan reviirialueita. Isommassa mittapuussa kuitenkin kanta sisämaassa on edelleen hyvin harvalukuinen. Vanhemmat merikotkat ovat hyvin reviiritietoisia ja pysyvät usein pesäpaikoillaan. Nuoret kotkat sen sijaan ovat liikkuvampia.

Kansainvälisesti havaittujen rengastustietojen perusteella Suomen suurin lintu hallitsee myös paikanvaihdokset. Suomalaiset merikotkat voivat nimittäin muuttaa jopa Etelä-Eurooppaan asti. Muutenkin merikotka on levinnyt laajasti ympäriinsä ja kanta ei ole häviämässä. Merikotkat elävät Euroopan lisäksi Grönlannissa, Pohjois-Aasiassa, Japanissa sekä Kiinassa ja Intiassa.

Ole varovainen merikotkan pesimäalueilla

Monesti keväisin, kun merikotkan pesintä alkaa, niin pesäpaikoille asetetuissa kameroissa pääsemme seuraamaan merikotkien elämää. Näitä kameroita ovat tutkijat asentaneet joitakin kappaleita pesäpaikoille, tietysti merikotkia häiritsemättä. Netissä voit pelata pasianssi -peliä ja välillä katsella merikotkien ja niiden poikasten edesottamuksia. Mikä voisikaan olla kiehtovampaa seurattavaa. Merikotka on Suomessa rauhoitettu. Sen tahallinen häiritseminen on kiellettyä erityisesti lisääntymisaikana ja muutonaikaisilla levähdysalueilla.

Merikotkat pesivät yleensä samaan pesäpuuhun ja pesä onkin säännöllisessä käytössä. Se on suuri petoeläin ja perinteisesti ne ovatkin kilpailleet ihmisten kanssa samoista saaliista. Nykyään tietenkään samanlaista kilpailua ei enää ole, mutta jopa 2000-luvulla merikotkan poikasia on tapettu ja pesäpuita kaadettu. Nykyään onneksi ymmärretään, että merikotka ei ole lintumaailman henkipatto, vaan tärkeä saalistaja ekologisen tasapainon vuoksi.

Suomen suurin lintu tulevaisuudessa

Maailman isoin lintu elää ja voi hyvin Suomessa. Luonnon ja ympäristönsuojelun lisääntyminen on vahvistanut merikotkan asemaa. Nykyään ymmärretään, että ympäristön saastumisella on suora vaikutus merilintujen elämään. Jo merikotkien ja muiden harvinaisten lintujen takia Itämeren suojelua tulisi entisestään vahvistaa. Merikotkan tulevaisuus näyttää kuitenkin tällä hetkellä paljon paremmalta, kuin kolmekymmentä vuotta sitten.

Saasteissa piilevät ympäristömyrkyt ovat 1950-luvulta lähtien olleet vaaraksi merikotkille. Näitä myrkkyjä ovat erityisesti PCB ja DDT sekä metyylihopea, dioksiini ja lyijy. Joidenkin erityisen vaarallisten myrkkyjen, kuten PCB:n ja DDT:n käyttäminen on nykyään kiellettyä Itämeren alueella.

Suomen suurin lintu on vaikuttavan näköinen liidellessään taivaalla. Näitä ilmojen valtiaita täytyy suojella, muuten ne eivät selviä nykyisessä maailmassa. Merikotkien tulevaisuus on kuitenkin mahdollisuuksia täynnä, koska nykyaikana on havahduttu siihen tosiaan, että elämäntapamme vaikuttaa tuhoavasti muihin eläimiin. Luonnonsuojelun lisääntyminen ja erilaiset kulutusvalinnat antavat toivoa merikotkilla ja muille uhanalaisille eläimille. Toivoa siis on vielä!